යක්ෂයාගේ පඩිපෙළ ( devil’s staircase )

යක්ෂයාගේ පඩිපෙළ ( devil’s staircase )

යක්ෂයාගේ  පඩිපෙළ ( devil’s starecase ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ  ඇති  මනරම්  නමුත්  දුෂ්කර කිලෝමීටර් 30 ක පමණ දුරක මාර්ගයකි ,ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල වන බඹර කන්ද දිය ඇල්ල සහ ලංකා  ඇල්ල  පිහිටා අත්තේද මෙම මාර්ගයේ වේ . තේ වතු ,දුෂ්කර…

පුංචි සිරිපාදය

පුංචි සිරිපාදය

පුංචි ශ්‍රී පාදය තරණය   ඇල්ල නගරයේ සිට නමුණුකුල මාර්ගයේ ටික දුරක් ගිය පසු මෙම පුංචි ශ්‍රී පාදයට යන මාර්ගය හමුවනවා….පුංචි ශ්‍රී පාදය පිහිටා තිබෙන්නේ පෞද්ගලික වතු යායක වීම විශේෂත්වයක්..මේ පුද්ගලික වතුයාය අයත් වන්නේ සුප්‍රකට 98 acres හෝටලයට. ඇල්ල රොක් මෙන්ම…

ලංකාවේ දිය ඇලි|බඹරකන්ද දියඇල්ල

ලංකාවේ දිය ඇලි|බඹරකන්ද දියඇල්ල

ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල වන බඹර කන්ද දිය ඇල්ල මීටර් 263 ක උසින් යුක්ත වේ එමෙන්ම ලෝකයේම 299 වැනියට උසම දිය ඇල්ල වේ .දැඩි සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ඇති මෙම දිය ඇල්ල නැරඹීමට ඇති විශාල ජනතාවක් දිනපතා පැමිණෙනු දක්නට ලැබේ බදුල්ල…

සුන්දර ඇල්ල|ඇල්ල රොක් තරණය

සුන්දර ඇල්ල|ඇල්ල රොක් තරණය

  ඇල්ල කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචරකයින් බෙහෙවින් ගැවසෙන ප්‍රදේශයක් එහි අව‍ට ඇති සුන්දර පරිසරය නිසාම දිනපතා සිය ගණන් විදේශ සංචාරකයින් ඇල්ල ප්‍රදේශයට ඇදෙනවා.විශේෂයෙන්ම කඳු නගින්නන් අතර (හයිකින්, ට්‍රෙකින් වලට) ඇල්ල ප්‍රදේශය ප්‍රසිද්ධයි… රාවණා ඇල්ල පුංචි සිරිපාදය තියෙන්නේත් මේ ඇල්ල…